ชุมนุมคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว (Embedded system)


 • เกี่ยวกับสมองกลฝังตัว
         
              “ระบบฝังตัว” หรือ “สมองกลฝังตัว” (Embedded system) คือระบบประมวลผล ที่ใช้ชิปหรือไมโครโพรเซสเซอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ฝังไว้ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความฉลาด ความสามารถให้กับอุปกรณ์เหล่านั้น โดยจะทำงานตามคำสั่ง คือ โปรแกรม หรืออัลกอริทึมที่เขียนลงไว้ในชิปหรือไมโครโพรเซสเซอร์นั้น

ระบบฝังตัวถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในงานด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีเครือข่ายเน็ตเวิร์ก เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เป็นต้น

ระบบปฏิบัติการและภาษาที่ใช้สำหรับระบบสมองกลฝังตัว

การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว อาจจะมีการใช้ระบบปฏิบัติการเป็นแกนหลักในการพัฒนา หรือไม่มีการใช้ในการพัฒนาก็ได้ ระบบปฏิบัติการมีหลายประเภทมากตั้งแต่ RTOS , ucOS-II จนไปถึงระบบปฏิบัติการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาเช่น Linux, Windows CE จนถึงระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ที่มีการพัฒนา เช่น MeeGo Android

ปัจจุบันมีภาษาโปรแกรมต่างๆ มากมายที่ใช้ในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว เช่น ภาษา assembly ภาษา C ,C++ หรือภาษาระดับสูงที่เป็นระบบปฏิบัติการ เช่น JAVA หรือ Python โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้ภาษาได้ตามความถนัด เชี่ยวชาญ และความเหมาะสม
ที่มา: https://morasweb.wordpress.com/
 • แหล่งเรียนรู้
  1. การเชื่อมต่ออุปกรณ์
  2. เริ่มต้นกับ Arduino
  3. Arduino คืออะไร
  4. Internet of thinks (IOT) คือ (ตอนที่ 1)
  5. การติดตั้ง Driver CH340
  6. การติดตั้ง Eps8266 Nodemcu เพื่อใช้กับ Arduino IDE
  7. Fritzing ซอฟต์แวร์ออกแบบวงจรและแผ่นปริ้นให้กับ Arduino
  8. จำลองการเขียนโปรแกรม Arduino ด้วย https://circuits.io/
  9. ทำ โครงงาน โปรเจคอะไรดี โปรเจคจบ (Arduino Web Program App)
  10. ค้นหา Address I2C ด้วย Arduino กันเถอะ
  11. Circuit Wizard โปรแกรมออกแบบแผ่น PCB แบบง่ายๆ อัตโนมัติ (ตอนที่ 1)
  12. Circuit Wizard โปรแกรมออกแบบแผ่น PCB แบบง่ายๆ อัตโนมัติ (ตอนที่ 2)
  13. มาจำลอง Raspberry pi ใน Windows กันเถอะ
  14. ตัวต้านทาน (Resistor)
  15. ตัวต้านทานแบบค่าคงที่ (Fixed Resistor)
  16. วิธีการอ่าน ค่าตัวต้านทาน Resistor (R)
  17. การต่อหลอดไฟ LED ต่อหลายหลอด หา R Drop คำนวนได้ง่ายๆไม่ยาก
  18. Diode คืออะไร ทำหน้าที่อะไร มีกี่ชนิด
ที่มา : https://www.9arduino.com